Warning (2): include(../Vendor/lang_vn.php): failed to open stream: No such file or directory [APP/View/Elements/menu_trenheader.ctp, line 5]
Warning (2): include(../Vendor/lang_vn.php) [http://php.net/function.include]: failed to open stream: No such file or directory [APP/View/Elements/menu_trenheader.ctp, line 5]
Warning (2): include() [http://php.net/function.include]: Failed opening '../Vendor/lang_vn.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') [APP/View/Elements/menu_trenheader.ctp, line 5]
Warning (2): include(../Vendor/lang_vn.php) [http://php.net/function.include]: failed to open stream: No such file or directory [APP/View/Elements/menubanner.ctp, line 5]
Warning (2): include(../Vendor/lang_vn.php) [http://php.net/function.include]: failed to open stream: No such file or directory [APP/View/Elements/menubanner.ctp, line 5]
Warning (2): include() [http://php.net/function.include]: Failed opening '../Vendor/lang_vn.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') [APP/View/Elements/menubanner.ctp, line 5]

Tin Khuyến mại

KM: cặp, chuột, bộ vệ sinh, tấm phủ phím, bàn di chuột
Giảm ngay 2.000.000đ khi khách hàng mua sản phẩm LAPTOP tại Minh Đường trong tháng 8 và tháng 9
Khái niệm vệ sinh laptop còn khá xa lạ với người Việt Nam, đây là công việc định kì nên làm từ 6 tháng tới 1 năm cho laptop. Cũng giống như bạn thường xuyên khám răng và lấy vôi răng ở nha khoa vậy. Thực hiện định kì sẽ đảm bảo cho máy chạy mát mẻ, ít xảy ra sự cố hư hỏng.

Warning (2): include(../Vendor/lang_vn.php) [http://php.net/function.include]: failed to open stream: No such file or directory [APP/View/Elements/danhmuc_trenfooer.ctp, line 6]
Warning (2): include(../Vendor/lang_vn.php) [http://php.net/function.include]: failed to open stream: No such file or directory [APP/View/Elements/danhmuc_trenfooer.ctp, line 6]
Warning (2): include() [http://php.net/function.include]: Failed opening '../Vendor/lang_vn.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') [APP/View/Elements/danhmuc_trenfooer.ctp, line 6]
Warning (2): include(../Vendor/lang_vn.php) [http://php.net/function.include]: failed to open stream: No such file or directory [APP/View/Elements/footer.ctp, line 5]
Warning (2): include(../Vendor/lang_vn.php) [http://php.net/function.include]: failed to open stream: No such file or directory [APP/View/Elements/footer.ctp, line 5]
Warning (2): include() [http://php.net/function.include]: Failed opening '../Vendor/lang_vn.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') [APP/View/Elements/footer.ctp, line 5]
Warning (2): include(../Vendor/lang_vn.php) [http://php.net/function.include]: failed to open stream: No such file or directory [APP/View/Elements/danhmuc_duoislide.ctp, line 6]
Warning (2): include(../Vendor/lang_vn.php) [http://php.net/function.include]: failed to open stream: No such file or directory [APP/View/Elements/danhmuc_duoislide.ctp, line 6]
Warning (2): include() [http://php.net/function.include]: Failed opening '../Vendor/lang_vn.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') [APP/View/Elements/danhmuc_duoislide.ctp, line 6]